Imprint

Ime tvrtke: MYSTIC TOURS d.o.o.
Sjedište: Bubići 7, 21210 Solin
Upisano u: Trgovački sud u Splitu
OIB: 71254880237
MBS: 060374904
IBAN: HR3824840081135053798
Banka: Raiffeisen BANK
Temeljni kapital: 20.000,00 kn